UW VITALITEIT IN KAART GEBRACHT

 

Vitaliteit is een meetbaar gegeven. Om gericht te kunnen werken aan het verhogen van uw vitaliteit in het werk, onderzoeken we voorafgaand aan het Reset!Weekend alle aspecten die hierop van invloed zijn. In een nulmeting wordt bepaald wat uw huidige energieniveau is en welke fysieke, mentale en emotionele omstandigheden hieraan ten grondslag liggen.

Het meten van uw vitaliteit vindt plaats aan de hand van een toegesneden vragenlijst en een persoonlijkheidstypering op basis van het enneagram. Uw scores worden vervolgens schematisch weergegeven in de Vitamine E-Bloem. Let wel: het betreft hier geen waardeoordeel. In de Vitamine E-Bloem worden enkel de elementen en hun onderlinge relatie getoond. Afhankelijk van uw individuele score kleuren de bloemblaadjes grijs, zwart of wit. De kleur van het hart van de bloem vertegenwoordigt uw vitaliteit en is het resultaat van de specifieke kleurencombinatie van de bloemblaadjes.

 

Voorbeelden van Vitamine E-Bloem scores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefoon | 06-20361387
E-mail | info@resetweekend.com
"Elke poging die mislukt, brengt u een stap dichter bij het geluk." – Thomas Edison

Het Reset!weekend is een initiatief van:

Hans Pleiter

Te volgen op:

Linked In