Telefoon | 06-20361387
E-mail | info@resetweekend.com
"De molshoop van het voornemen, is een onoverkomelijke Himalaya geworden." – Gerrit Komrij

Het Reset!weekend is een initiatief van:

Hans Pleiter

Te volgen op:

Linked In