DIT KAN HET RESET!WEEKEND VOOR UW ORGANISATIE BETEKENEN!

 

In het Reset!Weekend worden uw medewerkers zich nog meer bewust van hun eigen (on-)mogelijkheden. Dat alleen al maakt hen beter in staat keuzes te maken. Die keuzes kunnen te maken hebben met hun rol of plek in de organisatie, maar ook met de manier waarop zij het beste uit zichzelf kunnen halen.

Zo geeft het Reset!Weekend uw medewerkers de handvatten om hun eigen inzet te optimaliseren. En daar profiteren zij niet alleen zelf van… Immers, hoe vitaler uw medewerkers, des te productiever uw organisatie!

Meer weten over hoe het Reset!Weekend kan bijdragen aan de vitaliteit van uw organisatie? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

 

Telefoon | 06-20361387
E-mail | info@resetweekend.com
"De molshoop van het voornemen, is een onoverkomelijke Himalaya geworden." – Gerrit Komrij

Het Reset!weekend is een initiatief van:

Hans Pleiter

Te volgen op:

Linked In